Jaké jsou nejběžnější druhy připojištění?

Pro případ krytí trvalých následků úrazu nebo pro odškodnění pozůstalých v případě smrti je zde úrazové připojištění. Pro případ, že v zahraničí způsobíte někomu dalšímu svým jednáním škodu buď na majetku a nebo na zdraví a dotyčný po vás bude chtít náhrady nebo jeho pojišťovna, pak je zde připojištění odpovědnosti za škodu. V případě, že chcete omezit riziko a následky krádeže nebo ztráty zavazadel a osobních věcí, pak je k dispozici připojištění zavazadel. V případě, že se chcete pojistit na to, že na zájezd či cestu z nějakého vážného důvodu neodjedete a přes vynaložené náklady nebudete muset hradit stornovací poplatky je zde pro vás k dispozici připojištění storna zájezdu.

CESTOVNÍ
ONLINE POJIŠTĚNÍ