Co ovlivňuje cenu cestovního pojištění?

Výsledná cena za cestovní pojištění je dána těmito faktory. Na jak dlouho jedete do zahraničí, kam se chystáte, o jaký typ cesty jde (tedy zda jde o pracovní, sportovní nebo turistickou cestu), jaká rizika chcete pojistit, jaká rizika se v dané oblasti vyskytují a jaké limity pojistného krytí zvolíte (tzn. Do jaké výše za vás bude pojišťovna škody hradit). Celá řada pojišťoven pak nabízí speciální zlevněné pojistky např. pro rodiny, hromadné zájezdy, celoroční pojistky apod. Např. cestování po Evropě je velmi levné a vyjde na méně než 20 Kč za den.

CESTOVNÍ
ONLINE POJIŠTĚNÍ