Co je v základu cestovního pojištění

Základní nabídka produktů cestovního pojištění pokrývá jen prosté minimální požadavky cestovního pojištění. Je v něm vždy zahrnuto pojištění cestovních výloh s limitem, který bývá kolem 1,5 mil. Kč, dále repatriace nebo převoz tělesných ostatků zpátky do České republiky. Většinou jsou v něm rovněž zakomponovány asistenční servisy, které bývají ve službě nonstop. Tedy 7 dní v týdnu, 24 hodin. Jsou česky mluvící a organizačně schopné vám pomoci v potížích. V tomto základu však není úrazové pojištění, zrovna tak není pojištění bagáže a osobních věcí nebo storno cesty či „pojistka na blbost“. Kdo se však chystá na běžnou, průměrnou cestu, tomu by pojištění mělo stačit, neboť kryje všechna nejhrozivější finanční rizika, neboť medicínská péče i při malém či běžném zranění jako např. zlomená ruka může v zahraničí vyjít na desítky až stovky tisíc (např. USA).

CESTOVNÍ
ONLINE POJIŠTĚNÍ